اوقات شرعی
 • سه شنبه،06 اسفند 1398
 • ورود
   
     
   • معرفی فرهنگسرا
    معرفی فرهنگسرا

     


    فرهنگ سرای فناوری و رسانه در راستای افزایش و ارتقای دانش، بینش ، بصیرت و مهارت شهروندان در مواجهه، رویارویی و تعامل هوشمندانه با فناوریهای نوین و قدرت رسانه ها و تاثیرگذاری آن در جهان امروز و سبک زندگی دینی با رویکرد سواد رسانه ای در سال 1388 فعالیت خود را آغاز نموده است.
    ماموریت این فرهنگسرا مشخصا ارتقای دانش، بینش ، بصیرت و مهارت شهروندان در مواجهه و تعامل هوشمندانه با رسانه ها و فناوریهای نوین
    می باشد که موضوعات مرتبط با ماموریت فرهنگسرا شامل موارد زیر خواهد بود:
    در حوزه ی رسانه :
    شناخت فرصت های موجود و درک توان رسانه ها در شکل دهی جهان بینی شهروند؛ باورهای فردی؛ قالبهای دریافت مسایل
    ریز موضوعات در حوزه رسانه :
    1- شناخت ، بکارگیری و بهره برداری حداکثری از فرصتهای موجود در بستر رسانه درراستای بسط زندگی دینی
    2- بسط و ترویج اندیشه ی انتقادی بعنوان راهکار ایمن سازی شهروندان با محورهای زیر:

    •   فهم و نقد سبکهای زندگی مصرفی که دررسانه ترویج می شود
    •   درک بازنماییها و کلیشه سازیهای منفی نسبت به اقلیتهای قومی مذهبی و نژادی در رسانه ها
    •   درک آثار و پیامدهای اخلاقی ، اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه تعامل با رسانه ها
    •   کشف ونقد مناسبات مادی و اقتصادی میان خود و محتوای رسانه ها
    •   شناخت تکنیک های اقناعی و ابزاریهای مورد استفاده در رسانه ها برای جهت دهی به عکس العمل های مخاطبین

    ریز موضوعات در حوزه فناوری :
    توانایی بکارگیری صحیح و به اندازه از ابزارهای فناورانه در راستای بهبود شرایط زندگی
    1- ریز موضوعات در حوزه ی فناوری :

    •   برقراری رابطه مبتنی بر انتخابگری ارزشی با محصولات جدید در حوزه ی فناوری
    •   درک ضرورت آموزش مهارتهای پایه ای استفاده از ابزارهای فناورانه از جمله کامپیوتر ، اینترنت و موبایل

     

     

    چارت فرهنگسرا:
     

    تعداد بازدید :2042
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: